Reservatiereglement

 1. Onze club stelt 4 verlichte tennisbanen ter beschikking en 1 midi baan.
   
 2. Om een terrein te kunnen reserveren moet men lid zijn van de Royal Tennis Racing Tienen en van Tennis Vlaanderen, wat veronderstelt dat het lidgeld werd betaald. Zo niet is men ook niet verzekerd voor eventuele sportongevallen.
 1. Reservatie van een terrein gebeurt on line via www.tennisvlaanderen.be.
 1. Elk clublid kan maximaal drie gelijktijdige reservaties hebben staan. Men kan 14 dagen op voorhand een veld reserveren. 
 1. Voor enkelreservaties zijn er steeds twee spelers nodig. Men kan reserveren voor 30 min, 1 uur of 1h30min.
 1. Voor dubbelreservaties zijn er steeds vier spelers nodig. Men kan reserveren voor 1 uur, 1h30 min of 2 uur.
 2. Elk lid behoudt het recht het gereserveerde terrein te gebruiken voor de duur van de reservatie en eventueel voor de resterende duur van de reservatie bij laattijdige aankomst. Het is alle leden vrij gereserveerde terreinen te gebruiken totdat de personen vermeld in de reservatie zich aanbieden aan het betreffende terrein, waarna ze het terrein zo spoedig mogelijk vrij maken.
 3. Een gereserveerd uur kan alleen door één van beide inschrijvers op voorhand worden opgezegd via hetzelfde reservatiesysteem. De spelers worden verondersteld de reservatie te annuleren wanneer het veld door niet voorziene omstandigheden niet zal worden gebruikt.
 4. De reservaties voor lessen, interclub, tornooien, activiteiten door de club georganiseerd en/of aangemoedigd, zullen, in de mate van het mogelijke, op voorhand in het reservatiesysteem worden aangebracht door het clubbestuur. In geval voor interclub of tornooien door de club gereserveerde terreinen onbespeelbaar zijn, krijgen deze voorrang op ledenreservaties.
 5. Het bestuur behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot reservatie van een lid op te schorten gedurende een bepaalde periode indien het desbetreffende lid voormelde bepalingen van het reservatiesysteem niet respecteert.
 6. Het reglement zal worden aangepast indien dit nodig mocht blijken om de goede werking van de club te verzekeren.

Het Bestuur – April 2022


Reservatiereglement

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x